beata dyraga obecny - podaj dalej

Widzę Cię

Widzę Cię. Tak pozdrawiali się członkowie ludu Avi w filmie „Avatar” Jamesa Camerona. „Widzę Cię” , dla tej rozwiniętej duchowo cywilizacji oznaczało: widzę Cię poza ego, widzę Cię prawdziwego, widzę Twoją jaźń , Twoją duszę. Widzę Cię, bo jestem świadomie obecny

(i nie patrzę na Ciebie poprzez swoje oczekiwania, i nie myślę teraz o tym, co chcę powiedzieć…).

Majowie pozdrawiali się przy pomocy  In Laak' Teech czyli „Ja jestem innym Tobą” lub In Lak'ech Ala K'in , czyli "ja jestem w tobie, tak jak ty jesteś we mne". Pozdrowienie majańskie świadczy o bardzo głębokiej duchowości tych ludzi. Nasza zachodnia cywilizacja potrzebowała Alberta Einsteina i Teorii Względności, żeby w ogóle – i to na bardzo ograniczonym, bo rozumowym poziomie - dostrzec, że wszystko składa się z energii, że materia i energia to jedno. Że tak naprawdę wszyscy ludzie, istoty, planety stanowią jedność wzajemnie ze sobą powiązaną. I nadal nie do końca chcemy tę prawdę przyjąć…

Majowie wiedzieli to od dawna. A przede wszystkim doświadczali tego. Poczucie, że jestem jednością z druga osobą, drzewem, jakąkolwiek  istotą jest najpiękniejszym odczuciem … poczucia WSPÓŁISTNIENIA. Jest doświadczeniem samej istoty i kwintesencji życia.

 

Praktyka Świadomej Obecności otwiera w ludziach zmysł WSPÓŁISTNIENIA. Krok po kroku, zaczynamy odkrywać, że możemy istnieć z drugą osobą poza oceną, przekonaniami i emocjami. Że możemy po prostu z kimś być: moja jaźń istnieje z drugą jaźnią. Nie jedno JA z drugim JA , nie EGO z EGO, ale „JA JESTEM” z drugim ” JA JESTEM” . Zaczynamy też doświadczać tego, że wszyscy jesteśmy częścią czegoś większego. Że tak  naprawdę jesteśmy jednym.

Na zajęciach widzę, jak ludzie się wzajemnie na siebie otwierają. Słyszę świadectwa tego, jak nagle relacje domowe, zawodowe się zmieniają. Słyszę o magicznych spotkaniach, uśmiechach i tym, że inni ludzie chcą z Wami przebywać.

W zmyśle WSPÓłISTNIENIA otwieramy się na czystą miłość do drugiego człowieka, na miłość bezwarunkową i nieoceniającą. Odkrywamy nieznaną dotąd empatię i czyste widzenie drugiej istoty. Chrystus mówił  „oni nie są źli; są nieświadomi i nie wiedzą, co czynią” .

Na takie właśnie widzenie otwiera nas Praktyka Świadomej Obecności.

 

Niech takie widzenie ludzi towarzyszy Wam jak najczęściej.